Romanticisme

Chopin.

Masurques, Op.6 nºs. 1, 2, 3, Op.24 nº1.

Valsos, Op.69 nº1, Op.70 nº2.

Preludis , Op. 28 nºs. 9, 13, 15.

Grieg.

Op.47 nºs. 3 i 5.

Liszt.

Arbre de Nadal, Weihnachtsbaum nºs. 6, 10.

Consolació nºs. 2, 3, 4, 5.

Mendelssohn.

Romances sense paraules, nº13 (Op.38 nº1), nº 19, nº22 (Op.53 nº4).

Schumann.

Escenes del bosc Op. 82 nºs. 1, 2.

Sonata Op.118 nº1.

Schubert, F.

Moments musicals Op.94 nº1, 3, 6.

Tchaikovsky.

Las Estaciones Op.37 nº3, 10.