Romanticisme

Chopin.

Masurka Op.68 nº 3.

Preludis Op.28 nº 4, 7.

Grieg.

Peces líriques Op.12 nºs. 2, 8.

Mendelssohn.

Romances Sense Paraules, nº 4 (Op.19 no 4), nº 12 (Op.30 nº 6).

Schubert.

Andante D.29.

Schumann.

Àlbum per a la joventut Op.68 nºs 11, 12, 20.

Escenes d’infants nºs. 1, 2, 13.