RECITAL CARMEN PÉREZ

Carmen Pérez Gómez
Nascuda al 2002, va comenc;ar a estudiar violí a l’edat de vuit anys a l’Escola de Música i Dansa des Mercadal, i un any després inicia també els estudis de piano. Va accedir al Conservatori Professional de Música de Menorca al curs de tercer de grau mitja de violí i segón de piano amb els professors Miguel Gonell i Mar Vidal.
Actualment esta finalitzant el grau professional de piano i preparant-se per l’accés al superior.


Ha estat becada per la fundació FIDAH. Lany 2018 va guanyar el primer premi per unanimitat del jurat del “Concurs per a joves pianistes” de Menorca, de la categoria A, de dotze a quince anys. Al següent any, va ser guanyadora del primer premi de la categoria B, de setze a divuit anys.
Al 2019 va tocar al concert d’estiu de Villa Jardín a Sant Lluís, juntament amb altres interprets. Ha actuat amb el seu actual trio de cambra per a Joventuts Musicals d’Alaior. Ha tocat diverses vegades com a solista i amb grups de cambra a la sala de Cultura Sant Josep de Maó, i a l’auditori de l’institut Josep Maria Quadrado.