Organigrama del curs 2020-2021

  • 5 D’OCTUBRE INICI DE CURS

  • 23-27 NOVEMBRE PROVES TRIMESTRALS

  • 30 NOVEMBRE 4 DESEMBRE AUDICIONS

  • 23 DESEMBRE 10 GENER VACANCES

  • 22-26 FEBRER PROVES TRIMESTRALS

  • 8-12 MARÇ AUDICIONS

  • 1-11 ABRIL VACANCES

  • 24-28 MAIG PROVES TRIMESTRALS

  • 31 MAIG 4 JUNY AUDICIONS

  • JUNY VACANCES