Organigrama del curs 2021-2022

  • 4 D’OCTUBRE INICI DE CURS

  • 29 NOVEMBRE 3 DESEMBRE PROVES TRIMESTRALS

  • 9 DESEMBRE 15 DESEMBRE AUDICIONS

  • 23 DESEMBRE 11 GENER VACANCES NADAL

  • 9 -15 MARÇ PROVES TRIMESTRALS

  • 16 -22 MARÇ AUDICIONS

  • 14-24 ABRIL VACANCES PASQUA

  • 25-31 MAIG PROVES TRIMESTRALS

  • 1 – 7 JUNY AUDICIONS

  • 3 JUNY FI DE CLASSES