Estudis

Burgmüller, F.

Op.100 nºs 1, 2, 3, 5, 7.

Czerny

Op.599 a partir del nº 40.

Op.849 nºs. 1, 2, 3, 4, 6 i 7.

Köhler, L.

Op. 151 nºs. 1, 2, 5, 6, 9 i 10.