Clàssicisme

Beethoven.

Sonata o variacions.

Haydn.

Sonata o variacions.

Mozart.

Sonata o variacions.

Schubert.

Sonata o variacions.