Classicisme

Beethoven, L. V.

Sonates, nºs. 3 (Op.2 nº3), 11 (Op.22), 2 (Op.2 nº2), 14 (Op.27 nº2), 16 (Op.31 nº1), 18 (Op.31 nº3).

Mozart, W.A.

Sonata KV.281, KV576.

Variaciones KV 573.

Schubert.

Sonates, D.157, 557, 567, 613.

Haydn.

Variacions en fa menor.

Sonata Hob XVI 52.